در خوردن تخم مرغ زیاد روی نکنیم - آسمان شهر
X
تبلیغات
زولا

 

 در خوردن تخم مرغ زیاده روی نکنید زرده تخم مرغ حاوی مقدار زیادی کلسترول است که زیاده روی در مصرف آن، مخصوصا در افرادی که به برخی از بیماریها دچار هستند و کلسترول بد خونشان بالا است خطرناک خواهد بود. بعضی از پژوهشگران عقیده دارند که رژیم غذایی روزانه نمیتواند نقشی در بالا بردن کلسترول خون داشته باشند زیرا به هر صورت بدن هر روزه مقداری کلسترول تولید و وارد‌ گردش خون میکند. عده ای نیز معتقدند که رابطه ی مستقیم و نزدیکی بین مقدار کلسترول خون و رژیم غذایی وجود دارد. اخیرا بررسی جالبی بر روی 9300 نفر مرد و زن ژاپنی که 14 سال به طول انجامیده نشان میدهد که خانمهای میانسالی که روزی یک عدد تخم مرغ میخورده اند 22 درصد بیشتر از آنهایی که هر 3 یا 4 روزی یک تخم مرغ میخورده اند جانشان را از دست داده اند. در این مطالعه اثرات عوامل دیگر نیز در نظر گرفته شده و اثر زرده تخم مرغ بر سلامتی و بهزیستی آزمایش و تجزیه و تحلیل شده است. روی هم رفته دست اندرکاران تغذیه و پزشکی توصیه میکنند که روزی یک عدد تخم مرغ برای افرادی که سالم هستند و کلسترول بد خونشان بالا نیست کافی میباشد زیرا هر یک عدد تخم مرغ میتواند یک سوم میزان کلسترول مورد لزوم بدن را تامین کند. به عبارت دیگر اگر کسی در روز 3 عدد تخم مرغ مصرف کند نیاز روزانه اش به کلسترول برآورده شده نباید غذای دیگری که حاوی کلسترول است مصرف کند که در حقیقت امریست اجتناب ناپذیر زیرا همراه رژیم غذایی روزانه به طور مسلم مقدار دیگری کلسترول به بدن میرسد. در این بررسی معلوم گردید که مصرف تخم مرغ در مردان تاثیر زیادی در سلامت آنها ندارد و میزان مرگ و میر آنها را افزایش نمیدهد که هنوز علت یا علل آن معلوم نیست. کلسترول جزئی از ساختمان اصلی غشاء سلولهای بدن بوده و در بسیاری از فعل و انفعالات بدن نقش مهمی دارد. افراد سالم نباید به کلی از مصرف تخم مرغ دوری کنند. افرادی که به عارضه بالا بودن کلسترول خون دچار هستند میتوانند از پروتئین با کیفیت بالای سفیده تخم مرغ لذت ببرند و برای کودکان به علت رشد سریع و احتیاج به کلسترول در ترمیم نیازهای بدن باید مقداری کلسترول در رژیم غذایی روزانه آنها منظور گردد تا تاخیر در رشد آنها به وجود نیاید. به طور کلی موضوع حد اعتدال و رعایت آن امریست بسیار مهم. با موازنه رژیم غذایی و مصرف انواع و اقسام غذا در حد اعتدال میتوان از خوردن غذا لذت برد و درضمن سالم ماند.