عشق اگر با تو بیاید - آسمان شهر
X
تبلیغات
زولا

 

عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من

شب هجران نکند قصد دل آزاری من

روزگاری که جنون رونق بازارم بود

تو نبودی که بیایی به خریداری من